Biegi Towarzyszące

Regulamin Biegi Towarzyszące

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr”

WSPÓŁORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Śląski Ogród Botaniczny

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

10.03.2018 – Bełk, Mikołów
 

MIEJSCE STARTU:

Bełk – Czerwionka-Leszczyny ul. Bełkowska (góra Ramża)
w miejscu startu brak miejsc parkingowych, zalecamy przybycie pieszo lub rowerem

Mikołów – Mikołów ul. Sosnowa 5

UCZESTNICY:

zawody są dostępny dla wszystkich zainteresowanych
na trasie rodzinnej od 2 do 5 osób. Zespoły mogą zostać stworzone z rodzin (w skład zespołu wchodzi min. jedno dziecko do 14 roku życia) lub dzieci (za okazaniem pisemnej zgody rodziców na udział w rajdzie).

TRASY I KATEGORIE:

1. BNO 3km rodzinne
Trasa dla rodzin, od 2 do 5 osób w zespole.

2. BNO 5km
Trasa indywidualna, z podziałem na kategorie K i M
Warunkiem uruchomienia kategorii jest uczestnictwo przynajmniej 5 osób.

ZGŁOSZENIA / WPISOWE

1. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05.03.2018 poprzez formularz:
https://rajdwilczypartner.zgloszenia24.pl/
 
Istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów, jednak nie gwarantujemy pełnych pakietów startowych.

 
2. Opłatę startową należy uiścić na konto:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej EVENTYR
os. Sikorskiego 52 44-240 Żory
89 1600 1462 1836 6815 3000 0001 BGŻ BNP PARIBAS
 
3. Wysokość wpisowego wynosi:
BNO 3km – 20zł/zespół
BNO 5km – 10zł/osoba
 

PROGRAM:

9.00 – otwarcie zawodów
9.00 – 12.30 – start zawodników
10.00 – start grupowy dla chętnych
13.00 – limit czasu
 

NAGRODY:

Upominki dla zwycięzców tras indywidualnych w kategoriach K i M (miejsca 1-3).
Upominki dla zwycięzców trasy zespołowej (miejsca 1-3).

 

ŚWIADCZENIA:

– mapy dla zawodników
– herbata oraz słodki poczęstunek na mecie
– dyplomy dla dzieci na trasie zespołowej BNO 3KM
 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody są na orientację.
2. Uczestnicy po przybyciu na start otrzymują mapę oraz kartę startową.
3. Start indywidualny jest możliwy od godziny 9.00 do 12.30
4. Możliwy start grupowy o godzinie 10.00
5. Limit czasu, godzina 13.00
6. Po przybyciu na metę uczestnicy otrzymują poczęstunek, oraz dyplomy dla dzieci

RYWALIZACJA

1. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów. 
2. Na trasie Bno 3km biorą udział rodziny z dziećmi
3. Na trasie Bno 5km biorą udział osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
4. Start zawodników będzie odbywał się dowolnie.

5. Potwierdzanie PK będzie się odbywało za pomocą kart startowych oraz perforatorów
6. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, terenach prywatnych, rezerwatach i zakazanych drogach przez Organizatora .

MAPY

1. Całą Trasę uczestnicy pokonują tylko przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą (nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta jest zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu kontrolnego to środek okręgu.
 
3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowe oznaczenie (wzór zostanie pokazany na stercie) oraz przyrząd do potwierdzania (perforator). 
2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie.
 
3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej
4. Zagubienie karty startowej uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, powoduje dyskwalifikację zespołu.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne. 
2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 
3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, zespół otrzyma karę czasową.

 

ZASADY KLASYFIKACJI

1. Klasyfikacja zawodów prowadzona jest:
Na trasie Bno 5km w kategoriach M i K.
Na trasie zespołowej.

Pod warunkiem utworzenia kategorii

2. Ukończenie zawodów
 
1. Wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą przynajmniej połowę punktów kontrolnych będą klasyfikowani.
2. Kryterium klasyfikacji jest – w pierwszej kolejności – ilość potwierdzonych PK, następnie czas pokonania trasy.
 

3. Rezygnacja 
1. W przypadku wycofania się, zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 

LIMIT CZASU

Limit czasu na pokonanie całej trasy jest do godziny 13.00. Uczestnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu, nie będą klasyfikowani.
 

INFORMACJE OGÓLNE 


1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
2. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu