Regulamin

RAJD WILCZY 2020

I Organizator

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej EVENTYR

Os. Sikorskiego 52

44-240 Żory

NIP: 651-172-08-33

II Zasady uczestnictwa
 1. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 lat za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna. Wzór zgody otrzymacie po wcześniejszym zgłoszeniu osoby niepełnoletniej drogą mailową na adres: biuro@evenyrteam.pl
 2. Na trasie PROFI przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Zmianę w składzie osobowym należy zgłosić najpóźniej podczas rejestracji w biurze zawodów.
 4. Na trasie Rodzinnej mogą startować dzieci pod opieką rodzica/opiekuna lub za ich pisemną zgodą.
III Trasy
 1. Trasa PROFI

Dystans trasy: ok. 140km
Udział biorą zespoły dwuosobowe
Rajd przygodowy składający się z etapów: pieszy, rowerowy, kajakowy, zadania specjalne
Klasyfikacja: MM(dwóch mężczyzn) i MIX(przynajmniej jedna kobieta w zespole)
Limit czasu: 16 godzin

 1. Trasa OPEN

Dystans trasy: ok. 70km
Udział biorą zespoły dwuosobowe
Rajd przygodowy składający się z etapów: pieszy, rowerowy, zadania specjalne
Klasyfikacja: MM(dwóch mężczyzn) i MIX(przynajmniej jedna kobieta w zespole)
Limit czasu: 6 godzin

 1. Trasa rowerowa

Dystans trasy: ok. 40km
Start indywidualny
Klasyfikacja: M (mężczyzn) i K (kobiet)
Limit czasu: 5 godzin

 1. Trasa piesza

Dystans trasy: ok. 20km
Start indywidualny
Klasyfikacja: M i K
Limit czasu: 5 godzin

 1. Trasa Rodzinna

Dystans trasy ok. 5km
Start w zespołach 2-5 osobowych, w skład zespołu wchodzi przynajmniej jedno dziecko poniżej 14 lat
Bez klasyfikacji
Limit czasu: 6 godzin

IV Zasady rywalizacji
 1. Na trasach AR rywalizują zespoły dwuosobowe.
 2. Zabroniona jest wymiana zawodników podczas trwania zawodów.
 3. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną podczas zgłoszenia nazwą.
 4. Wszystkie zespoły startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy sami decydują o tempie poruszania się oraz o odpoczynku.
 5. Trasa będzie wyznaczona w postaci punktów kontrolnych.
 6. Droga pomiędzy punktami jest dowolna, jednak niektóre fragmenty trasy mogą mieć przebieg obowiązkowy.
 7. Na punktach kontrolnych zespoły muszą stawić się w komplecie.
 8. Podczas wszystkich etapów uczestnicy muszą mieć wyposażenie obowiązkowe wymagane na danym etapie.
 9. Podczas rajdu zabronione jest korzystanie z innych środków lokomocji niż te określone lub udostępnione przez Organizatora
V Etapy
 1. Etapy piesze – uczestnicy pokonują je pieszo, marszem, biegiem, według uznania.
 2. Etapy rowerowe – uczestnicy pokonują je na własnych rowerach
 3. Etapy kajakowe – uczestnicy pokonują je przy pomocy sprzętu dostarczonego przez Organizatora
VI Zadania i odcinki specjalne
 1. Czas wykonywania zadań specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy.
 2. Czas oczekiwania na wolne stanowisko nie będzie odliczony
 3. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.
 4. Podczas wykonywania zadania członkowie zespołu mogą sobie pomagać.
 5. Niewykonanie zadania przez cały zespół skutkuje nałożeniem kary czasowej.
VII Mapy
 1. Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatora.
 2. Zabronione jest korzystanie z innych map oraz urządzeń GPS.
 3. Na mapie start będzie oznaczy trójkątem, meta podwójnym okręgiem, punkt kontrolnym okręgiem.
 4. Na mogą być oznaczone miejsca, w których będzie możliwe i obowiązkowe przekraczanie głównych dróg.
 5. Na niektóre etapy uczestnicy mogą dostać dodatkowe mapy.
VIII Punkt kontrolny
 1. Punkt kontrolny jest wyposażony w biało-pomarańczowy lampion.
 2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie oraz zadania specjalne.
 3. Potwierdzenie obecności na PK następuje w momencie odbicia perforatora na karcie startowej.
 4. W przypadku stwierdzenia przez uczestników braku PK, należy skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia obecności na danym punkcie.
IX Strefy zmian (przepaki) – tylko trasa PROFI
 1. W czasie trwania zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia tylko w wyznaczonych strefach.
 2. Drużyna musi spakować swój sprzęt do pojemników o limitowanej objętości – zostanie podane w komunikacie technicznym.
 3. Zespoły muszą oznakować swój depozyt.
 4. Depozyt po wykorzystaniu należy pozostawić spakowany do transportu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, nie spakowane do pojemników
X Wyposażenie uczestników
 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku, zabronione jest korzystanie z pomocy osób postronnych.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania wyposażenia podczas zawodów.
 3. Za brak wymaganego wyposażenia zostanie nałożona kara czasowa.

Wyposażenie zabronione
Broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
Jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatora
Mapy inne niż zapewniane przez Organizatora
Nawigacja GPS
Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika:
Przez cały okres trwania zawodów
Czołówka
Folia NRC
Dowód osobisty
Ubezpieczenie NNW
Odblask
Etap rowerowy
Sprawny rower
Kask rowerowy
Przednie białe światło (może być czołówka)
Tylne czerwone światło
Etap kajakowy
Sprzęt dostarczony przez Organizatora
Wyposażenie obowiązkowe zespołu/uczestnika tras indywidualnych:
Przez okres trwania zawodów
Kompas
Telefon komórkowy
Apteczka o zawartości:
1x Bandaż dziany
1x Bandaż elastyczny
1x gaza jałowa
1x Leki przeciwbólowe
1x zestaw plastrów
Wyposażenie zalecane:
Ubiór odpowiedni do warunków
Zestaw naprawczy do roweru
Mapnik rowerowy

XI Zasady klasyfikacji
 1. Ukończenie zawodów

Warunkiem sklasyfikowania zespołu/uczestnika jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów całe trasy oraz przestrzeganie regulaminu.
Zespoły/uczestnicy będą klasyfikowane w pierwszej kolejności według ilości zaliczonych punktów kontrolnych, następnie czasu pokonania trasy
Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie.

 1. Rezygnacja

W przypadku wycofania się zespołu/uczestnika zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora
Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa.

 1. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zespołu/uczestnika w przypadku stwierdzenia przez niezdolności do kontynuacji ze względów medycznych, w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu

 1. Inne postanowienia

Zespół/uczestnik który schodzi z trasy sam musi zapewnić sobie odpowiedni środek transportu.

XII Kary i premie czasowe
 1. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – zostanie określone w komunikacie technicznym
 2. Brak wyposażenia obowiązkowego – 1 godzina
 3. Brak numeru startowego – 30 minut
 4. Podczas etapów mogą być naliczane minuty karne za nie zaliczenie PK – zostanie określone w komunikacie technicznym
 5. W wyjątkowych okolicznościach Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu premii czasowej
 6. Kary i premie czasowe będą doliczane do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę
XIII Numery startowe
 1. Uczestnicy otrzymają numery startowe podczas rejestracji w biurze zawodów
 2. Podczas trwania zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi numerami startowymi
XIV Żywienie na trasie
 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie oraz picie na cały czas trwania zawodów.
 2. Zespoły mogą uzupełniać prowiant w sklepach.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy
XV Bezpieczeństwo
 1. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt
 2. Podczas odprawy technicznej uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach
 3. Uczestnicy zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
 4. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW z uwzględnieniem uprawiania sportów ekstremalnych
 5. Uczestnik startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
 6. Uczestnik podpiszę w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody które powstaną podczas trwania zawodów nie z winy Organizatora
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, w szczególności zasad związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym, bezpieczeństwa związanego z przekraczaniem przejazdów kolejowych. Uczestnikom zabrania się poruszania w grupach większych niż 15-osobowe.
XVI ZGŁOSZENIA, WPISOWE I TERMINY PŁATNOŚCI

???? PROFI – trasa dla osób, które nie boją się chłodu, ciemności, kajaka, roweru, ekstremalnych przeszkód… No ogólnie dla tych, którzy NICZEGO SIĘ NIE BOJĄ.
Trek, Rower, Kajak & More…
Zgłoszenia: 
1 – do 31 października : 220zł/zespół
2 – do 9 listopada : 280zł/zespół

????OPEN – trasa realna do pokonania dla każdego, kto lubi sport oraz wyzwania.
Trek, Rower & Zadania Specjalne …
Zgłoszenia:
1 – do 31 października : 140zł/zespół
2 – do 9 listopada : 180zł/zespół

????ROWER – Trasa dla miłośników jazdy na rowerze. Na orientację!
Zgłoszenia:
1 – do 31 października : 50zł/osoba
2 – do 9 listopada : 70zł/osoba

???? BIEG – Trasa piesza na orientację! W tym roku robimy wszystko, aby umożliwić start z pieskami ???????????? !
Zgłoszenia:
1 – do 31 października : 50zł/osoba
2 – do 9 listopada : 70zł/osoba

RODZINA – Trasa dla rodzin i młodzieży. Trasa piesza & Zadania specjalne!
Zgłoszenia:
1 – do 31 października : 30zł/zespół
2 – do 9 listopada : 40zł/zespół

Informacje ogólne:
I. TERMIN RAJDU
17 kwietnia 2021 ! (Podobnie jak w latach ubiegłych, trasa PROFI startuje pod osłoną NOCY????)
II. MIEJSCE I BAZA ZAWODÓW
Start i meta zawodów zlokalizowane są na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Folwarecka 10 – Mosir Żory
Zwrot wpisowego:
Rezygnacja do 31.10.2020 zwrot 80% wpisowego
Rezygnacja do 9.11.2020 zwrot 50% wpisowego
Rezygnacja po 9.11.2020 brak zwrotu wpisowego

!!! UWAGA INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZULEK RAJDOWYCH !!!

W tym roku koszulki rajdowe będą w pakiecie tylko dla trasy PROFI, na pozostałych trasach (OPEN, ROWER, BIEG) można zamówić koszulkę za opłatą wynoszącą 20zł.

XVII Postanowienia końcowe
 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji, udokumentowania zawodów w mediach oraz materiałach promocyjnych, patronów i sponsorów
 3. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatora, patronów i sponsorów
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów bez podania przyczyn, jednak nie później niż 14 dni przez planowaną datą zawodów.
 6. Organizator w przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do uczestników za poniesione koszty związane z przygotowaniami i uczestnictwem w zawodach
 7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów Organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
XVIII PRZEPISY COVID
 1.  Każdy pełnoletni zawodnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie dostępne pod LINKIEM 
 2. Każdy niepełnoletni zawodnik zobowiązany jest  posiadać wypełnione i podpisane oświadczenie wypełnione przez pełnoletniego  prawnego opiekuna dostępne pod LINKIEM
 3.  Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do biura zawodów. 
 4.  Przed wejściem na teren biura zawodów mieszczącej się na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Żorach każdy zawodnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 
 5.  Na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Żorach każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymywania odstępu społecznego oraz do posiadania maseczek/przyłbic/chust zakrywających usta oraz nos. 
 6.  W przypadku posiadania informacji dotyczących możliwości zarażenia się koronawirusem, zawodnik zobowiązany jest do poinformowanie organizatora, który podejmie dalsze decyzje związane z udziałem zawodnika w zawodach. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr” os. Sikorskiego 52 44-240 Żory .

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biuro@eventyrteam.pl

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr”, m.in. uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie na podstawie zainteresowania ofertą Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)

e) w celu promocji działalności Stowarzyszenia poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Eventyr” przetwarzają dane osobowe

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.