Trasa Rodzinna

Formuła rekreacyjna dla rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Start rodzinny jest możliwy w kilku odsłonach
  1. Trasa rodzinna – podczas Rajdu Wilczego po ternie miasta Żory
  2. Biegi towarzyszące – biegi na orientację, dwie lokalizacje góra Ramża, Śląski Ogród Botaniczny

 

Trasa Rodzinna

Rajd Wilczy po raz pierwszy uruchamia trasę rodzinną. W ramach Rajdu w sobotę (11 marca) przeprowadzony zostanie start zawodników na trasie rodzinnej. Trasa ma formułę rekreacyjną.
Zawodnicy startują pieszo. Startujący będą mieli do zaliczenia trasę na orientację w terenie miejskim oraz do wykonania zadania specjalne.
Liczba członków zespołu:
od 2 do 5 osób. Zespoły mogą zostać stworzone z rodzin (w skład zespołu wchodzi min. jedno dziecko do 14 roku życia) lub dzieci (za okazaniem pisemnej zgody rodziców na udział w rajdzie).
Wpisowe na trasę rodzinną: 
1 – do końca 2018 : 20 zł / zespół
2 – do 23 lutego : 30 zł / zespół
3 – do 2 marca : 50 zł / zespół
Płatne na konto Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr”
Numer konta bankowego: 
89 1600 1462 1836 6815 3000 0001
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Eventyr
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
Tytułem: Rajd Wilczy TR –   NAZWA_ZESPOŁU
Świadczenia:
Zawodnicy w ramach wpisowego otrzymują: mapę oraz numer startowy, wodę i słodki poczęstunek, dyplom dla każdego startującego zespołu.
Zgłoszenia:
W celu zgłoszenia zespołu do udziału w Rajdzie należy uzupełnić formularz dostępny pod adresem: https://wilczy2019rodzina.zgloszenia24.pl/
Listy startowe:
Chcesz sprawdzić, czy Twój team widnieje już na liście startowej? – Sprawdź TUTAJ
Kontakt z organizatorem:
W razie pytań, wątpliwości lub chęci dokonania zmian we wprowadzonych do formularza danych skontaktuj się bezpośrednio z biurem Rajdu – napisz do nas na adres: biuro@eventyrteam.pl