Wilczarek


Wilczarek to zawody które są wstępem do Rajdu Wilczego, trzy trasy do wyboru:
BNO 3KM, BNO 10 KM, Mini rajd
Wilczarek odbywa się zawsze w Święto Trzech Króli, 6 stycznia.

Wyniki:
TUTAJ


 Regulamin Wilczarek 2018

 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr”
WSPÓŁORGANIZATOR:
ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
06.01.2018 – Mikołów
 
BAZA ZAWODÓW:
Hufiec ZHP Mikołów pl. Harcerski 1
 
UCZESTNICY:
zawody są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych
 
TRASY I KATEGORIE:
1. BNO 3km rodzinne
Trasa dla rodzin, do 5 osób w zespole, na tej trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja
2. BNO 10km
Trasa indywidualna, z podziałem na kategorie K i M
3. Mini rajd 25-30km
Trasa indywidualna, z podziałem na kategorie K i M
 
Warunkiem uruchomienia kategorii jest uczestnictwo przynajmniej 5 osób.
 
ZGŁOSZENIA / WPISOWE
1. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 03.01.2017 poprzez formularz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsHNZcmUwGf2_KR0QwjOyucbTIZx3WIR8uRhInSr3j_3sYg/viewform?usp=sf_link
 
2. Opłatę startową należy uiścić w biurze zawodów.

3. Wysokość wpisowego wynosi:

BNO 3km – 10zł/zespół
BNO 10km – 10zł/osoba
Mini rajd – 15zł/osoba
 
Istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów, jednak będzie tylko 5szt. dodatkowych map dla każdej z tras.
 
 
PROGRAM:
8.00 – otwarcie biura zawodów
9.45 – odprawa techniczna
10.00 – start pierwszego zawodnika
14.00 – limit czasu dla wszystkich
 
NAGRODY:
Dyplomy dla dzieci startujących na trasie 3km.
Dla zwycięzcy trasy Mini rajd (bez podziału na kategorie) – wpisowe na Rajd Wilczy trasa Open
Do rozlosowania wśród uczestników – wpisowe na Rajd Wilczy trasa Open
 
ŚWIADCZENIA:
– mapy dla zawodników
– herbata oraz słodki poczęstunek na mecie (ciacho 😀 )
 
RYWALIZACJA
1. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów. 
2. Na trasie Bno 3km biorą udział rodziny z dziećmi

3. Na trasie Bno 10km oraz Mini rajd biorą udział osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
4. Start zawodników będzie odbywał się interwałowo.
 

5. Potwierdzanie PK będzie się odbywało za pomocą kart startowych oraz perforatorów
6. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.
 
7. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, terenach prywatnych, rezerwatach i zakazanych drogach przez Organizatora .

8. Zakończenie dla tras 10km oraz mini rajd odbędzie się po przybyciu najlepszej trójki.
MAPY
1. Całą Trasę uczestnicy pokonują tylko przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą (nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta jest zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu kontrolnego to środek okręgu.
 
3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

 
PUNKT KONTROLNY (PK)
1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowe oznaczenie (wzór zostanie pokazany na stercie) oraz przyrząd do potwierdzania (perforator). 
2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie.
 
3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej
4. Zagubienie karty startowej uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, powoduje dyskwalifikację zespołu.

 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne. 
2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 
3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, zespół otrzyma karę czasową.

 
WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:
jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów 
mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 
nawigacja GPS

 
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: (Mini Rajd)
a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:
1 x dowód osobisty
 

1 x telefon komórkowy 
1x kompas
b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rowerowe:
1 x sprawny rower górski
 
1 x kask rowerowy
 
1 x przednie białe światło (może być czołówka)
 
1 x tylne czerwone światełko
 

ZASADY KLASYFIKACJI
1. Klasyfikacja zawodów prowadzona jest:
Na trasie Bno 10km w kategoriach M i K
Na trasie Mini Rajd w kategoriach M i K
Pod warunkiem utworzenia kategorii
 

2. Ukończenie zawodów
 
1. Wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą przynajmniej połowę punktów kontrolnych będą klasyfikowani.
2. Kryterium klasyfikacji jest – w pierwszej kolejności – ilość potwierdzonych PK, następnie czas pokonania trasy.
 

3. Rezygnacja 
1. W przypadku wycofania się, zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 

LIMIT CZASU
Limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 3 godziny. Uczestnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu, nie będą klasyfikowani.
 
INFORMACJE OGÓLNE 
1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
2. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 
3. Każdy zespół musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
 
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu